Медицински специалисти

Д-р Зорница ЗлатеваЛекар
Д-р Елеонора БожковаЛекар
Д-р Янко ПанделиевЛекар
Д-р Татяна БалиноваЛекар
Д-р Любомир БуюклиевЛекар
Николина ГърбачеваРецепционист
Катя ПетроваРецепционист
Людмила ИвановаРецепционист
Дорина ВутоваРецепционист
Цвети ИнджоваМедицински лаборант
Сияна ЖивковаРецепционист - лаборатория
Виолета ДюлгероваРецепционист - лаборатория
Миглена ИвановаТехнически сътрудник
Виолета ВангеловаTехнически сътрудник
Светла КойчеваХигиенист
Лиляна НиколоваХигиенист
Тодора ИвановаХигиенист
ИмеДлъжност
Д-р Надя Дюлгеровагенерален мениджър
Д-р Евгени Гюрджевзаместник
Валентина Ангеловастарши офис мениджър
Галина Илиеваофис мениджър
Мария Иванова-Андоноваглавен счетоводител
Наталия Ангелова

оперативен счетоводител

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Д-Р ЕВГЕНИ ГЮРДЖЕВ

Д-Р ЯНКО ПАНДЕЛИЕВ

Д-Р ЕЛЕНА БОЖКОВА

Д-Р ЛЮБОМИР БУЮКЛИЕВ

КАРДИОЛОГИЯ

Д-Р ИНА ПАРАШКЕВОВА

Д-Р ЗОРНИЦА ЗЛАТЕВА

Д-Р ТАТЯНА БАЛИНОВА

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

ПРОФ. ИСКРЕН КОЦЕВ

ПРОФ. ИВАЙЛО ВЪЖАРОВ

ДОЦ. АНТОНИЯ АТАНАСОВА

ДОЦ. ДИАНА ГАНЧЕВА

Д-Р ИВАН НИКОЛОВ

Д-Р ПЕТЪР НИКОЛОВ

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

Д-Р МИЛЕНА ТОМОВА

ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

Д-Р СТАНКА ЛЕВТЕРОВА д.м.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Д-Р НАДЯ ДЮЛГЕРОВА

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

ПРОФ. ДИКО БОШНАКОВ

Д-Р ЮЛИЯН КРУМОВ

Д-Р КРАСИМИР ДИНКОВ

ХИРУРГИЯ

Д-Р НИКОЛАЙ ЖЕЛЕЗОВ

СЪДОВА ХИРУРГИЯ

Д-Р КРАСИМИР ТЮТЮНДЖИЕВ

УРОЛОГИЯ

Д-Р РОСТИСЛАВ КОЛЕВ

НЕВРОЛОГИЯ

Д-Р ВЕСЕЛА БОНЕВА

НЕВРОХИРУРГИЯ

ДОЦ. ТОНИ АВРАМОВ

КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Д-Р ПЕНКА ДРУМЕВА

Д-Р МАЯ СЛАВОВА

Д-Р МАРУСЯ КАТЕВА

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Д-Р ИЛИЯН ТОДОРОВ д.м.

ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Д-Р МАРИЯ АНГЕЛОВА

УШИ-НОС-ГЪРЛО ЗАБОЛЯВАНИЯ

Д-Р ЛУАЙ КАНХУШ

КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

Д-Р РОСЕН РАЧЕВ

КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

Д-Р МАРИЯНА БОЧЕВА

ПЕДИАТРИЯ

Д-Р ВАНЯ ЙОЛОВА

ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ

ДОЦ. ПЕТЪР ШИВАЧЕВ

ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА

ДОЦ. ЛИЛИ ГРУДЕВА

ПСИХИАТРИЯ

Д-Р ДАНИЕЛА ОВЧАРОВА

Д-Р ТАТЯНА ИЛИВАНОВА

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Д-Р КОСТАДИНКА ПОПОВА

Д-Р КРАСИМИРА МАРИНОВА

Д-Р ЗДРАВКО ДИМИТРОВ

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Д-Р ЛИДИЯ ДРУМЕВА