Клинична лаборатория

Лаборатория „НАДЕЖДА” е оборудвана с автоматизирани системи и апарати от последен клас за съвременна и точна диагностика.

С тях се извършват и високоспециализирани изследвания по спешност в рамките на 1 час Провежданият ежедневен вътрешен контрол на лабораторните системи гарантира точността на получаваните резултати.

Персоналът на лаборатория „НАДЕЖДА” спазва стриктно правилата за конфиденциалност на вашите лични данни и резултати.

ЛАБОРАТОРНИ ГРУПИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

  • Хематология
  • Дигностика на урина
  • Биохимия Имунология
  • Вирусология
  • Серология
  • Микробиология
  • Паразитология
  • Микология
  • ДНК диагностика
  • Тестове за хранителна непоносимост