Срокове на валидност на медицинските сертификати

  • За морски лица между 18 – 50 год. - 2 години
  • За морски лица над 50 год. и при установени здравни проблеми и лечение - 1 година
  • Рентгенова снимка на сърце и бял дроб – 2 години
  • Ваксини – 10 години