Контакти

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА”

ВАРНА, УЛ. „ДОЙРАН” № 6 , тел.: 052 64 82 28, 0898 54 76 36
/в двора на Окръжна болница/

Електронен адрес: nadejda_md@yahoo.com

Работно време
Понеделник – петък 7.30 – 18.00 ч.
Събота и Неделя 8.00 – 13.00 ч.

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Работно време
Понеделник – петък 7.30 – 14.00 ч.
Събота и Неделя 8.00 – 13.00 ч.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА”

ВАРНА, УЛ. „ГЕН. КОЛЕВ” № 66 , тел.. 052 60 99 32, 0887 825 358
Електронен адрес: nadejda_md@yahoo.com

Работно време
Понеделник – петък 7.30 -16.00 ч.
Събота и неделя - почивни дни

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

гр. ВАРНА, УЛ. „ГЕН. КОЛЕВ” № 66, тел 052 60 97 41,
Електронен адрес: nadejda_md@yahoo.com

Работно време
Понеделник – петък 7.30 -18.00 ч.
Събота 8.00 -13.00 ч.
Неделя - почивен ден

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „НАДЕЖДА”

гр. ВАРНА, УЛ.”ГЕН. ПАРЕНСОВ” № 44

Работно време
Понеделник - петък 14.30 – 18.00 ч.

Тел. 0887 819 610

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА”

гр. ВАРНА, Бул. „Сливница” № 40 тел.: 052/ 600 868,  0884  143 123

(зад община  Варна) Електронен адрес: nadejda_md@yahoo.com

Работно време
Понеделник – петък 7.30 – 18.00 ч.
Събота 8.00 – 13.00 ч.
Неделя - почивен ден

АДМИНИСТРАТИВНО - СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

гр. Варна, ул.”Генерал Паренсов” № 35
тел.: 052 627 626

Електронен адрес: nadejda_md@yahoo.com

Работно  време
понеделник - петък   9.00 - 17.00 ч.