Контакти

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА”

гр. ВАРНА, УЛ. „ДОЙРАН” № 6
(Окръжна болница, до ДКЦ 4 )
Тел.: 052 64 82 28, 0898 54 76 36

Работно време
Понеделник – петък 7.30 – 18.00 ч.
Събота и Неделя 8.00 – 13.00 ч.

Офис  мениджър

Галина  Илиева  0898 54 76 36

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Работно време
Понеделник – петък 7.30 – 14.00 ч.
Събота - 8.00 – 13.00 ч.
Неделя- почивен ден

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА”

гр. ВАРНА, УЛ. „ГЕН.КОЛЕВ” № 66
ТЕЛ. 052 60 99 32, 0887 825 358

Работно време
Понеделник – петък 7.30-16.00 ч.
Събота и неделя - почивни дни

Офис  мениджър

Севда  Февзи  0887 82 53 58

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

гр. ВАРНА, УЛ. „ГЕН.КОЛЕВ” № 66
ТЕЛ. / ФАКС: 052 60 97 41

Работно време
Понеделник – петък 7.30-18.00 ч.
Събота и Неделя 8.00-13.00 ч.

Управител

Д-р Розалия Тодорова

Офис мениджър 

Бисерка Маринова

 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „НАДЕЖДА”

гр. ВАРНА, УЛ.”ГЕН.ПАРЕНСОВ” № 44

Работно време
Понеделник - петък 14.30 – 18.00 ч.

тел. 0887 819 610

Завеждащ лаборатория   

Д-р Виолина Калудова

 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „НАДЕЖДА” - манипулационна

ВАРНА, УЛ. „ГЕНЕРАЛ ПАРЕНСОВ“ 41

Офис мениджър

Бисерка Маринова

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА”

гр. ВАРНА, Бул. „Сливница” № 40 (зад община  Варна)
Тел.: 052/ 600 868,  0884  143 123

Работно време
Понеделник – петък 7.30 – 18.00 ч.
Събота  8.00 – 13.00 ч.
Неделя - почивен ден

Управител  

Д-р Надя Дюлгерова

АДМИНИСТРАТИВНО - СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

гр. Варна, ул.”Генерал Паренсов” № 35
тел.: 052 627 626

Работно  време
понеделник - петък   9.00 - 17.00 ч
Главен счетоводител   Мария  Иванова - Андонова
Електронен адрес: nadejda_md@yahoo.com

АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС

гр. Варна,  ул."Генерал  Паренсов" № 39
тел. 052 808 100


Генерален  мениджър       

Д-р Надя  Дюлгерова  0898 566 428, 0884 167 000


Старши  офис  мениджър 

Валентина  Ангелова   0887 82 68 84
Електронен адрес: nadejda_md@yahoo.com