Сертификати

Всички провеждани от специалистите на МЦ „НАДЕЖДА” прегледи и изследвания се извършват в съответствие с Наредба № Н-11/ 30.04.2014 год. на Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии и Министерството на здравеопазването за определяне изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България, както и с изискванията на ILO/ WHO for conducting pre-sea and periodic Medical Fitness Examinations for seafarers, STCW, 1978 и MLC, 2006.