Микологична диагностика

Микозите  са инфекциозни заболявания, причинени от гъбички. Някои гъби са се адаптирали към  паразитния  начин  на  живот  в кожата, косата и ноктите на човека. Те не могат да живеят без унищожаване на роговия слой на кожата и нейните придатъци, и по този начин преминават от един човек към друг.

Гъбичните инфекции  на кожата (dermatomycoses) и по ноктите (онихомикоза, синоними - гъбички на ноктите, ноктите гъбички) са много чести. Те   представляват   около 10% от заболяванията  на  населението, а според някои източници - в 2-3 пъти повече. Честотата през последните 10 години е нараснала повече от 2 пъти. Увеличеното  разпространение на гъбичната инфекция се дължи  на факта, че много хора, заразени от гъбички на ноктите, избягват  лечение и не търсят медицинска помощ.

В лаборатория „НАДЕЖДА” се извършва микроскопско и културелно изследване от специалист на кожа, нокти и косми. Резултатите от микроскопското изследване се получават същия ден, а от културелното на 21 ден.