Условия за провеждане на изследвания

  • За провеждане на медицинските прегледи и изследвания е необходимо да посетите един от офисите на МЦ „НАДЕЖДА” – ул.”Дойран” № 6 или ул.”Генерал Колев” № 66 сутрин , до 9.30 ч. без прием на храна
  • Ако приемате някакви медикаменти към датата на провеждане на изследвания трябва да уведомите за тях лекаря, който извършва прегледа
  • МЦ „НАДЕЖДА” е лицензирано здравно заведение, което разполага с всички специалисти и диагностични звена за изготвяне на медицински сертификати на морски лица. Оторизираните лекари на медицинския център са професионалисти с дългогодишен опит и високи компетентности. Ако в хода на извършваните прегледи и изследвания на морските лица се установят отклонения от установените в медицинската практика норми и референтни граници, оторизираният лекар ще назначи допълнителни консултации или изследвания за уточняване на проблема.
  • Заключение „годен за работа на море” се издава след преценка на резултатите от прегледите, допълнителните консултации, изследванията, документите от медициската експертиза и означава , че лицето може да изпълнява задълженията си на кораба без ограничения.