Микробиологична диагностика

Микробиологичната  диагностика   идентифицира  инфекциозния  причинител  в   съответния  биологичен  материал  и   го  тества  с  по-малък  или  по-широк  набор  антибиотици . Така  се  установява   точната  причина  на   инфекцията  и  точния  медикамент  за  лечение. Резултатите  се получават  след  72  часа  от  приемане на материала  в  лабораторията. Този  вид  изследване може  да се  направи  на  всички  видове  секрети – очен, ушен,  гърлен, носен,  храчка,  вагинален,  уретрален,  простатен,  еякулат,  урина,  кръв  и  др.

Ползите за пациента са  сериозни:

  • Бърза и професионално точна диагноза
  • Драстично намаление на разходите за неподходящи лечения
  • Бързо излекуване

Всеки пациент, дори  и  без  да бъде  насочен от   лекар,  може  да   бъде внимателно консултиран  на  нашите регистратури  за  необходимото  изследване,  количеството, условията  за  вземане на биологичния  материал  във връзка  с  неговите   оплаквания.
 

Резултати се получават след 3 работни дни, а при необходимост от допълнителни анализи - до 5 работни дни.


д-р Виолина Калудова - завеждащ лабораторията,

Руска Кожухарова - микробиологичен лаборант.

Зоя   Миланова -   микробиологичен  лаборант               

Важно !

Комплексно изследване  “ ГЕНИТАЛНА СИСТЕМА “  за диагностика  на вагинални и уретрални проблеми. Изследването включва:

1. Бактериална инфекция  2. Микотична инфекция / Candida  albicans/  3. Трихомони 4. Mycoplasma  hominis   и  5. Ureaplasma urealyticum с изолиране на причинителя и разширена  антибиограма.

Ако страдате от хронична вагинална микотична инфекция и лечението Ви е безрезултатно, заповядайте да направим ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГЪБИ - изследване с антибиограма за подходящото лечение на Вашия проблем.