Получаване на резултати

Получаване на резултати

С цел запазване конфиденциалността, имате следните възможности за получаване на вашите лабораторни резултати:

  1. Лично в лабораторията срещу талон за резултат или упълномощено лице  

  2. С куриер на подаден точен адрес - наложен платеж 10.00 лв

  3. По факс на подаден точен номер и код на населено място 

  4. По Интернет през сайта на НАДЕЖДА www.nadejda-bg.net с уникална парола за достъп

  5. По интернет на подаден точен личен мейл адрес - цена 1.50 лв

    Резултати от лаборатория "НАДЕЖДА" НЕ СЕ ПРЕДАВАТ ПО ТЕЛЕФОНА