Получаване на резултати

Уважаеми пациенти,

Във връзка с изпълнение изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Закона за защита на личните данни и Политиката на "НАДЕЖДА" за защита на личните данни лабораторните резултати се получават както следва:

  1. Чрез Уеб сайта на НАДЕЖДА www.nadejda-bg.net с уникална парола за достъп, дадена при регистрация в лабораторията

  2. Лично в лабораторията само срещу талон за резултат

  3. По Интернет, на подаден точен личен електронен адрес

  4. С куриер на подаден точен адрес и имената на пациента

Посочените условия се отнасят за всички пациенти.

Резултатите на деца от 0 - 18 год. се получават от техните родители само срещу представяне на талона с уникален номер, издаден при регистрацията на изследванията на детето в лабораторията.