Медицински специалисти

АМЦСМП „НАДЕЖДА” ЕООД

ЛЕКАР

СПЕЦИАЛНОСТ

ПРИЕМЕН ГРАФИК

ОБЕКТ

 

Д-Р НАДЯ ДЮЛГЕРОВА

АГ

СРЯДА И НЕДЕЛЯ 9.00 -12.00

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

 

 

ПОНЕДЕЛНИК И ПЕТЪК 14.00 – 15.00

БУЛ. СЛИВНИЦА 40, ТЕЛ. 052 600 868

Д-Р ЕВГЕНИ ГЮРДЖЕВ

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

ПОНЕДЕЛНИК 8.00-12.00

СЪБОТА 9.00 – 12.00

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

Д-Р ЯНКО ПАНДЕЛИЕВ

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК 8.30 – 11.30

УЛ. ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ 66, ТЕЛ. 052 60 99 32

Д-Р БУЮКЛИЕВ

 

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК, СРЯДА 8.30 – 12.00

УЛ. ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ 66, ТЕЛ. 052 60 99 32

Д-Р РОСЕН РАЧЕВ

КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

ПОНЕДЕЛНИК – 16.00 – 17.30

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

Д-Р МАРИЯНА БОЧЕВА

КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

Д-Р МИЛЕНА ТОМОВА

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

ПОНЕДЕЛНИК 16.00 – 17.50

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

Д-Р ИНА ПАРАШКЕВОВА

 

Д-Р ЗОРНИЦА ЗЛАТЕВА

 

Д-Р ТАТЯНА БАЛИНОВА

КАРДИОЛОГИЯ

 

КАРДИОЛОГИЯ

 

КАРДИОЛОГИЯ

Записване на 052 64 82 28

 

ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК 9.00 – 11.30

 

ПОНЕДЕЛНИК И ПЕТЪК 14.00 – 16.00

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

 

БУЛ. СЛИВНИЦА 40, ТЕЛ. 052 600 868

БУЛ. СЛИВНИЦА 40, ТЕЛ. 052 600 868

 

ПРОФ. ИСКРЕН КОЦЕВ

/ само ендоскопски манипулации/

 

Д-Р ИВАН НИКОЛОВ/ само ендоскопски манипулации/

 

Д-Р ПЕТЪР НИКОЛОВ


ДОЦ. АНТОНИЯ АТАНАСОВА

 

ПРОФ. ИВАЙЛО ВЪЖАРОВ

 

 

ДОЦ. ДИАНА ГАНЧЕВА
 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

 

 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ


ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

 

 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

 


ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

ЧЕТВЪРТЪК

 

СЪБОТА 8-30 – 12.30

 

 

ПЕТЪК 16.00 – 17.30

 

СЪБОТА 9.00 – 12.30

 

 

ПОНЕДЕЛНИК 14.00 – 16.00

 

 

ЧЕТВЪРТЪК 16.30 – 17.30

БУЛ. СЛИВНИЦА 40, ТЕЛ. 052 600 868


БУЛ. СЛИВНИЦА 40, ТЕЛ. 052 600 868

БУЛ. СЛИВНИЦА 40, ТЕЛ. 052 600 868

БУЛ. СЛИВНИЦА 40, ТЕЛ. 052 600 868

УЛ. ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ, ТЕЛ. 66 052 60 99 32

 

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

Д-Р СТАНКА ЛЕВТЕРОВА

ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

ПОНЕДЕЛНИК 12.00 – 14.00

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

 

Д-Р НИКОЛАЙ ЖЕЛЕЗОВ

 

 

Д-Р РОСЕН ХИНЕВ

ОБЩА ХИРУРГИЯ

 

 

ХИРУРГИЯ

ПЕТЪК 10.00 – 12.00

 

 

Записване на тел. 052 600 868

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

 

БУЛ. СЛИВНИЦА 40, ТЕЛ. 052 600 868

 

Д-Р КРАСИМИР ТЮТЮНДЖИЕВ

СЪДОВА ХИРУРГИЯ

Записване на 052 64 82 28

 

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

 

ПРОФ. ДИКО БОШНАКОВ

 

 

Д-Р ЮЛИЯН КРУМОВ

 

Д-Р КРАСИМИР ДИНКОВ

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

 

 

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

 

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

ПОНЕДЕЛНИК 15.00 – 17.00

СРЯДА 15.30 – 17.30

 

Записване на 052 64 82 28

 

ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК 12.30 – 13.30

БУЛ. СЛИВНИЦА 40, ТЕЛ. 052 600 868

 

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

 

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

Д-Р ВЕСЕЛА БОНЕВА

НЕВРОЛОГИЯ

Записване на  052 64 82 28

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

Д-Р МАРИЯ АНГЕЛОВА

ОЧНИ БОЛЕСТИ

Записване на 052 64 82 28

 

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

 

Д-Р ЛУАЙ КАНХУШ

УНГ

Записване на 052 64 82 28, 052 60 99 32

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

Д-Р МАЯ СЛАВОВА

 


Д-Р ПЕНКА ДРУМЕВА

КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

СРЯДА 14.00 – 16.00

 


СРЯДА 13.00 – 14.30

УЛ.”ДОЙРАН” 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

 

БУЛ. СЛИВНИЦА 40, ТЕЛ. 052 600 868

Д-Р РОСТИСЛАВ КОЛЕВ

УРОЛОГИЯ

Записване на 052 64 82 28

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

ДОЦ. ТОНИ АВРАМОВ

НЕВРОХИРУРГИЯ

Записване на 052 64 82 28

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

Д-Р ИЛИЯН ТОДОРОВ

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Записване на 052 64 82 28

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

ДОЦ. КРАСИМИРА КОЛЕВА

ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

ВТОРНИК 16.30 – 18.00

БУЛ. СЛИВНИЦА 40, ТЕЛ. 052 600 868

ДОЦ. ПЕТЪР ШИВАЧЕВ

ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ

ВТОРНИК И ПЕТЪК 16.00 – 18.00

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

Д-Р ЗДРАВКО ДИМИТРОВ

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СЪБОТА 9.00 – 13.00

БУЛ. СЛИВНИЦА 40, ТЕЛ. 052 600 868

Д-Р КОСТАДИНКА ПОПОВА

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СЪБОТА 9.00 – 13.00

БУЛ. СЛИВНИЦА 40, ТЕЛ. 052 600 868

Д-Р КРАСИМИРА МАРИНОВА

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СЪБОТА 9.00 – 13.00

БУЛ. СЛИВНИЦА 40, ТЕЛ. 052 600 868

ДОЦ. ЛИЛИ ГРУДЕВА

ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА

Записване на 052 64 82 28

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

ДОЦ. НИКОЛЕТА ПОПОВА

МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ

Записване на 052 64 82 28

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

Д-Р РОЗАЛИЯ ТОДОРОВА

 

Д-Р ЛИДИЯ ДРУМЕВА

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК 17.30 – 18.00

 

СРЯДА 15.00 – 16.00

УЛ. ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ 66, ТЕЛ. 052 60 97 41

УЛ.”ДОЙРАН” 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

 

Д-Р ДАНИЕЛА ОВЧАРОВА

 

 

 

 

Д-Р ТАТЯНА ИЛИВАНОВА

ПСИХИАТРИЯ

 

 

 

 

ПСИХИАТРИЯ

ПОНЕДЕЛНИК И СРЯДА 15.00 – 18.00

ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК 10.00-12.00

 

ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК 15.00 – 17.00

УЛ. ДОЙРАН 5, ТЕЛ. 052 64 82 28

 

 

 

БУЛ. СЛИВНИЦА 40, ТЕЛ. 052 600 868