Медицинскиe специалисты

СПЕЦИАЛНОСТЬВРАЧГРАФИКВИД ПРИЕМА
Общая медицина и внутренние болезни

Д-р Евгени Гюрджев

Д-р  Янко  Панделиев

Д-р Елеонора Божкова

Понедельник - Суббота   8.30 - 12.00 ч.

Пятница  8.00 - 12.00 ч.

Понедельник и Среда 8:00-12:00 ч.

Платный прием ЗОФ НЗОК
Кардиология, эхокардиографияД-р Веселка Николова
Д-р Ина Парашкевова
Д-р Мария Папазова
Ежедневно с предварительной записьюПлатный прием ЗОФ НЗОК
Эндокринология

 

Ежедневно с предварительной записью

Платный прием ЗОФ НЗОК

Пневмология и фтизиатрияД-р Станка Лефтерова д.м.Ежедневно с предварительной записьюПлатный прием ЗОФ НЗОК
Гастроэнтерология

Доц. д-р  Антония   Атанасова д.м.
Доц. д-р Диана Ганчева д.м.
Доц.  Лили  Грудева
Проф. Ивайло  Въжаров
Д-р Светлана Влаева
Д-р Иван Николов
Д-р. Петър Николов

Среда 16.30 – 18.00 ч.
Вторник  и  Четверг  16.00 - 18.00 ч.  
Четверг 16.30 - 18.00 ч.
Понедельник  17.00 - 18.00 ч.
Понедельник  14.00 - 16.00 ч.
Ежедневно с предварительной записью
Ежедневно с предварительной записью

Платный прием ЗОФ НЗОК
ОториноларингологияД-р КанхушЕжедневно с предварительной записьюПлатный прием ЗОФ НЗОК
Ортопедия и травматология

Д-р  Юлиян  Крумов

Проф. Бошнаков

Ежедневно с предварительной записью

Среда  10.00 - 12.00 ч.

Платный прием ЗОФ НЗОК
ОфтальмологияД-р  Мария  АнгеловаЕжедневно с предварительной записьюПлатный прием ЗОФ НЗОК
Урология

Д-р Тони  Стателов

Д-р Ростислав Колев

Понедельник - Пятница
с предварительной записью
Платный прием ЗОФ НЗОК
НефрологияД-р Бисерка ПетковаПонедельник - Пятница
с предварительной записью
Платный прием ЗОФ НЗОК
Заболевания нервной системы

Д-р Веселка Бонева

Понедельник - Пятница
с предварительной записью

Платный прием ЗОФ НЗОК
Акушерство и гинекология

Д-р Надя  Дюлгерова

 

бул. Сливница 40
Понедельник 14.00 - 16.00 ч.
Пятница 9.00 - 12.00 ч.
ул. Дойран 5
Среда и Воскресенье 9.00 - 12.00 ч.

Платный прием ЗОФ НЗОК
Гематология

Д-р  Росен Рачев

Д-р Кудева

Д-р  Милена  Карагьозова, 
специалист трансфузионная  гематология

Понедельник с предварительной записью

Четверг  14.00 - 16.00

Понедельник - Пятница
с предварительной записью

Платный прием ЗОФ НЗОК
Нейрохирургиядоц. Д-р Тони АврамовЕжедневно с предварительной записьюПлатный прием ЗОФ НЗОК
Психиатрия

Д-р  Татяна  Иливанова

Д-р Даниела Овчарова

Понедельник и Среда 16.00 – 18.00 ч.

Вторник и Четверг 10.00 – 12.00 ч.

Платный прием ЗОФ НЗОК
Дерматология

Д-р  Мая Славова


Д-р Пенка Друмева

 

Понедельник - Пятница
с предварительной записью

Среда  13.30-16.30 ч.

Платный прием ЗОФ НЗОК
Торакальная хирургия

 

Понедельник - Пятница
с предварительной записью

Платный прием ЗОФ НЗОК
Сосудистая хирургияД-р  Кр. ТютюнджиевЕжедневно с предварительной записьюПлатный прием ЗОФ НЗОК
Детские болезни и детская кардиология

Д-р  Петър  Шивачев д.м.

Понедельник, Вторник и Пятница 16.30 – 18.00 ч.

 

Платный прием ЗОФ НЗОК
Детская гастроэнтерология

Д-р Красимира Колева

Д-р  Ния  Рашева

С предварительной записью.

Вторник  16.30 - 18.00 ч.

Платный прием ЗОФ НЗОК
Цито - патологияДоц. д-р Екатерина СофтоваЕжедневноПлатный прием ЗОФ НЗОК
Хирургия

Д-р Николай Железов

Понедельник - Пятница
с предварительной записью
Платный прием ЗОФ НЗОК
Анестезиология

Д-р Здравко Димитров

Понедельник - Пятница
с предварительной записью
Платный прием ЗОФ НЗОК
АлергологияД-р Мариана БочеваПонедельник - Пятница
с предварительной записью
Платный прием ЗОФ НЗОК
Вътрешни болестиД-р Елеонора БожковаПонедельник и и Среда 8:00-12:00Платный прием ЗОФ НЗОК