Medical specialists

NAMEPOSITION
Dr. Nadya DyulgerovaGeneral Manager
Dr. Eugeny GiyrdjevDeputy Manager
Valentina AngelovaSenior Administrative Assistant
Galina IlievaAdministrative Assistant
Sevda FavziAdministrative Assistant
Bisserka MarinovaAdministrative Assistant
Dr. Rozalia TodorovaHead of Clinical Laboratory
Marya Ivanova- AndonovaHead accountant
NAMEPOSITION
Dr. Dafinka LazarovaDoctor
Dr. Georgi LazarovDoctor
Dr. Georgi StanchevDoctor
Dr. Yanko PandelievDoctor
Vanya PetrovaMedical Laborant
Nikolina GurbachevaReceptionist
Todorka KaradjovaReceptionist
Galina IlyevaReceptionist
Sevda FavziReceptionist
Sylvia PeykovaLaboratory Receptionist
Yanitsa IvanovaTechnical Executer
Migleva IvanovaTechnical assistant
Violeta VangelovaTechnical assistant
Eng. Roumen BanalievTechnical support
Milka NyagolovaOperating accountant
Rositsa KirilovaHygienist
Elena ArnaudovaHygienist
Nikolina GeorgievaHygienist
Liliyana PetkovaHygienist
Ivka ManovaReceptionist
Petia ZlatarevaMedical Laborant
Miglena NikolovaTechnical Executer
Violeta VangelovaTechnical Executer
Cveti InjovaMedical Laborant
Violeta DyulgerovaLaboratory Receptionist
Cardiology, echocardiographyDr. Veselka Nikolova
Dr. Ina Parashkevova
D. Marya Papazova
Every day, after preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
EndocrinologyDr. Gergana ToschevaEvery day, after preliminary registration

Paid vistation HIF NHIF

Pneumology and phthisiatricsDr. Stanka Lefterova, M. D.Every day, after preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
GastroenterologyDoc. Dr. Antoniya Atanasova, Chief SpecialistM. D.
Dr. Krasimir Ivanov
Doc. Dr. Diana GanchevaM. D.
Dr. Lily Grudeva
Prof. Ivaylo Vuzharov
Dr. Svetlana Vlaeva
Dr. Ivan Nikolov

Wednesday 16.30 - 18.00


Tuesday and Thursday 16.00 - 18.00
Thursday 16.30 - 18.00
Monday 17.00 - 18.00
Monday 14.00 - 16.00
Every day, after preliminary registration

Paid visitation HIF NHIF
Oto-rhino-laryngologyDr. Yordan ChobanovEvery day, after preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
Orthopaedics and traumatology

Dr. Yuliyan Krumov

Prof. Boshnakov

Every day, after preliminary registration

Wednesday, from 10.00 am - 12.00 pm

Paid visitation HIF NHIF
OphthalmologyDr. Mariya AngelovaEvery day, after preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
Urology

Dr. Toni Statelov

Dr. Rostislav Kolev

Monday-Friday after preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
NephrologyDr. Bisserka PetkovaMonday-Friday after preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
Neural diseases

Dr. Veselka Boneva

Monday-Friday after preliminary registration

Paid visitation HIF NHIF
Obstetrics and gynaecology

Dr. Nadya Dyulgerova

40 Slivnitsa Blvd.
Monday  14.00 - 16.00
Friday 9.00 -12.00
5 Doyran Str.
Wednesday and Sunday 9.00 - 12.00

Paid visitation HIF NHIF
Haematology

Dr. Rosen Rachev

Dr. Kudeva

Dr. Milena Karagyozova,
specialist in trasnfussion haematology

Monday-Friday after preliminary registration

Thursday, from 14.00 pm - 16.00 pm

Monday-Friday after preliminary registration

Paid visitation HIF NHIF
NeurosurgeryDoc. Dr. Toni Avramov, M. D.Every day, after preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
Psychiatry

Dr. Tatyana Ilivanova

Dr. Daniela Ovcharova

Monday and Wednesday 16.00 pm – 18.00 pm

Tuesday and Thursday 10.00 pm – 12.00 pm

Paid visitation HIF NHIF
Dermatology

Dr. Maya Slavova

Dr. Penka Drumeva

Monday-Friday after preliminary registration

Wednesday 13.30-16.30

Paid visitation HIF NHIF
Thoracic surgeryDr. Georgi SlavovMonday-Friday after preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
Vascular surgeryDr. Kr. TyutyundzhievMonday-Friday after preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
Children's diseases and children's cardiology

Dr. Petur Shivachev M. D.

Monday, Tuesday and Friday 16.30 pm – 18.00 pm

Paid visitation HIF NHIF
Children's GastroenterologyDr. Krasimira Koleva

Dr. Nya Rasheva

After preliminary registration

Monday 16.30 - 18.00

Paid visitation HIF NHIF
CytopathologyDoc. Dr. Ekaterina SoftovaEvery dayPaid visitation HIF NHIF
SurgeryDr. Nikolay ZhelezovMonday-Friday after preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
AnesthesiologyDr. Hadjiev  

* HIF (Health Insurance Fund)
** NHIF (National Health Insurance Fund)