Нови стандарти на профилактичен скрининг при жени

                       American  College  of  Obstetricians    and  Gynecologists  /ACOG/    публикува  нови  указания  за рутинен скрининг, лабораторни  изследва


ния,  имунизации  и  годишни  профилактични прегледи  при  жени.
                      Американските  експерти са групирали  препоръки  на времеви  периоди, които  започват от 13  годишна възраст, като е  необходимо да се  преценят  индивидуалните рискови  фактори, които  могат да насочат към  допълнителните  специфични  тестове или  изследвания.
                      При   всеки  годишен  акушеро-гинекологичен  преглед, независимо  от възрастта,  трябва да   се  оценят  общият  здравен  статус,  начинът на хранене,  физическата  активност,  сексуалното поведение  и наличието на рискови  за здравето  фактори  като  тютюнопушене, прекомерна  употреба  на алкохол  и наркотични  вещества.
                      При  всички  пациентки  трябва да  се измерва височината,  телесното  тегло,  индексът на телесна маса /ИТМ/и  артериалното налягане. След 19 годишна  възраст е  необходим  преглед на гърдите  и корема,  а след  21  -  и  на  тазовите  органи.
                       Новите  указания  съдържат графици  за ваксиниране / според възрастта  и рисковата  група/   за грип,  хепатит А и В,   HIV         и  морбили.  Всички  секруално  активни  на възраст до  25  години,  трябва  да преминават през  годишен тест за хламидия  и гонорея. От  19  до  64  годишна  възраст, всички  сексуално  активни  жени  трябва  да преминат през рутинен  тест за   HIV

РИСКОВИ  ФАКТОРИ  И ИНТЕРВЕНЦИИ
Специфични  интервенции  и  някои  високорискови  фактори, които  могат  да са индикации  за допълнителни  изследвания  са:

 • Скрининг  за костна  минерална плътност:  постменопаузалния  жени     <      65  години,  анамнеза за  предходна  фрактура,  фамилна  анамнеза за  остеопороза, деменция,  лош нутритивен статус,  тютюнопушене, нисък  ИТМ,  дефицит  на  естрогени,  нисък  прием  на  калций  с диета,  алкохолизъм,  влошен  визус,  анамнеза за предходни  падания,  ограничена  физическа  активност,  заболявания  или  медикаменти,  свързани  с остеопороза
 • Скрининг  за колоректален  карцином :  фамилна  анамнеза за колоректален карцином, аденоматозни  полипи,  възпалително  заболяване  на дебелото черво,  хроничен  улцеративен  колит,  болест на   
 • Дифтерия  и  тетанус: контакт  с деца          <      12  месеца  или  медицински  персонал
 • Кръвна   глюкоза:  наднормено  тегло,  фамилна анамнеза за диабет, намалена физическа  активност, гестационен  диабет  или  раждане  на дете  с наднормено тегло,  хипертония,  дислипидемия,  данни  за нарушен  глюкозен  толеранс, поликистозен овариален  синдром /ПКОС/,  съдово  заболяване, състояния, свързани с инсулинова резистентност
 • Генетична консултация  при  планувана бременност: наличие  на  генетично  нарушение  в един  от двамата паратньори  или семействата  им, експозиция  на тератогенни  вещества
 • Изследване  на хемоглобин: менорагия, ваксиниране  срещу  хепатит  А,  хронично чернодробно заболяване, нарушения  в коагулацията
 • Ваксиниране  срещу  хепатит  В: хемодиализа,  вливане  наконцентрати  на коагулационни  фактори,  медицински  персонал,  множество  сексуално  партньори,  коагулопатия,  необходимост  от  инжекционен  прием  на  медикаменти, инжекционни  наркотици
 • Тестване  за хепатит  С:  инжекционни  наркотици,  вливане  на концентрати  на коагулационни  фактори,  продължителна хемодиализа,  персистиращо  високи стойности  на    АЛАТ,  хемотрансфузия  от  донори,  които впоследствие  са  доказано  позитивни  за хепатит  С вирус, множество  сексуални  партньори
 • Тестване  за    HIV    :  повече  от един  сексуален партньор, след скорошен  тест за          , сексеулен партньор,  който  е с повече от един  сексуален партньор  след  скорошен тест  за  HIV  ,  секруално-трансмисивни  заболявания, през  последната  година,  инжекционни  наркотици,  инвазивен  цервикален  карцином
 • Други  рискови  фактори  и свързани с тях  интервенции:  липиден профил,  мамография, менингококова  ваксинация,  пневмококова ваксинация,   тестове за  сексуално  трансимисивни  заболявония, тест  с тиреоид  стимулиращ хормон, тест за туберкулоза,  ваксиниране срещу  варицела

Възрастовите  групи  за периодична  оценка са  разделени   както следва:  13 – 18  години, 19 – 39  години,  40 – 64  години,        >       65  години

1. Възраст  13 - 18 години

 • Водеща  причина  за смърт  в  тази  възрастова група са : инциденти, злокачествени  заболявания, самоубийства,  физическо  насилие  и сърдечни  заболявания
 • Физикалният преглед трябва да  включва: измерване  на височината,  телесното тегло,  ИТМ    , артериалното  налягане, състоянието  на  кожата, рутинен  гинекологичен  преглед се  извършва  само  ако  е  индициран
 • Перодични лабораторни  изследвания  за гонорея,       HIV              и  хламидия
 • При  високорисковите групи може  да се  изследва: кръвна глюкоза,  скрининг за колоректален карцином, генетична консултация, тест  за хепатит  С, тестове за сексуално  трансмисивни заболявяния, скрининг за туберкулоза


2. Възраст  19 – 39 години

 • Водеща  причина    за смъртност  в тази група  са : злокачествени  заболявания,  инциденти, сърдечни заболявания, самоубийства,
 • Физикалният преглед, освен описаното за възрастовата  група  13 – 18 години, трябва да включва  изследвания   на шийни  лимфни  възли,  щитовидна жлеза, гърди, корем, периодичен гинекологичен  преглед
 • Периодичните  лабораторни  изследвания  включват: цервикална  цитология, гонорея, хламидия,  HIV      за  сексуално  активни  жени
 • Скрининг     с цервикална  цитология  се извършва  на всеки две  години  след  21  годишна възраст. При  жени  >      30  години  се препоръчва  скрининг  на всеки три години след  три  последователно негативни резултата  и  липса на други  рискови  фактори
 • При високорискови  групи  се  препоръчват следните  изследвания:  костна  минерална плътност,  скрининг  за  колоректален  карцином,  кръвна  глюкоза,  генетични    тестове,  хемоглобин, скрининг за хепатит  С,  липиден  профил,  мамография, титри за рубеола, тестове за сексуално  трансмисивни  заболявания, скрининг за туберкулоза, изследване   на  тиреоидни хормони


3.Възраст  40 – 64  години

 • Водеща  причина за смърт  в тази възрастова група са :  злокачествени заболявания,  сърдечни заболявания, инциденти, хронични заболявания  на долните дихателни  пътища,  мозъчно-съдова  болест
 • Анамнезата  трябва  да  е насочена към  откриване  на менопаузални  симптоми,  тазов пролапс, уринна  и  фекална  инконтиненция
 • Физикалният преглед  е сходен  с този   във възрастовата група 19 – 39  години  и  включва  допълнително  изследване  на устната кухина
 • Изследванията включват:    периодична  цервикална  цитология, скрининг за колоректален карцином / от  50  годишна  възраст  на  всеки  10  години,  кръвна глюкоза  на всеки  три години / след  45  годишна възраст/,   HIV     ,липиден  профил  на всеки  пет  години / след 45  годишна възраст/, мамография  на всеки  1-2  години / след  40  годишна  възраст/  и  всяка  година  / след  50 годишна възраст/,  тест за  тиреоид стимулиращ  хормон  на всеки пет  години  / след  50  годишна  възраст/


4.  Възраст >  65  години

 • Водеща  причина  за смърт в  тази възрастова група са :  сърдечносъдови  заболявания, злокачествени  заболявания, мозъчносъдова болест, хронични  заболявания на долните дихателни пътища, болест на    Алцхаймер
 • Физикалният  преглед  е сходен  с  този  във възрастовата група  39 – 64  години
 • Допълнително,  според риковите  фактори, може да се включи  профилактика  с  ацетилсалицилова  к-на  и  преглед  на слуха