Нов скрининг - тест за диагностика на инфекциозни заболявания

 • ПРИ ПЛАНОВЕ  ЗА БРЕМЕННОСТ
 • ПРИ ХРОНИЧНИ  ВЪЗПАЛИТЕЛНИ
 • СИМПТОМИ С НЕУСТАНОВЕН ПРИЧИНИТЕЛ
 • ПРИ ОСТРО ВЪЗПАЛЕНИЕ С НЕЯСЕН ПРОИЗХОД
 • ПРИ ТЕМПЕРАТУРА
 • ПРИ ГЕНИТАЛНИ ОБРИВИ

Лаборатория  „НАДЕЖДА”  предлага  нов   скринингов  тест  за   диагностика  на   следните  инфекциозни  заболявания:

„TORCH”

 • ТОКСОПЛАЗМОЗА
 • РУБЕОЛА 
 • ЦИТОМЕГАЛОВИРУС
 • ХЕРПЕС  ВИРУС  -  орален  
 • ХЕРПЕС  ВИРУС  -  генитален

С  изключително  малко  количество кръв  можем  да  проверим   дали  има  риск  или   заболяване.

РЕЗУЛТАТ САМО СЛЕД 30 МИН.!!!   
             
ЦЕНА:  30.00 ЛВ!

В  цената  не  е  включена  4.00  лв. такса пробовземане