HPV инфекцията е свързана със сърдечносъдов риск

Инфекцииите  с онкогеннни  типове на човешки  папиломен  вирус  /HPV/  освен  патогенетичен  фактор за  цервикален  карцином,  са  и  рисков  фактор за  сърдечно-съдови  заболявания  показаха  резултатите  от  проучване,  публикувано  в списание  Journal  of  the  American  College of  Cardiology.

Онкогенните  протеини,  свързани с  HPV, индуцират    разграждането  на  туморния  супресорен  протеин р 53. Инактивирането на  р 53  е  свързано  с  ускорени  атероскреротични  процеси. Към момента  не  е  ясна  връзмката  между  HPV инфекцията  и  сърдечносъдовите  заболявания.

От  60  жени  със сърдечносъдови  събития,  39  са  били  позитивни за HPV ДНК,  а  21  са били  негативни. След корекция  на резултатите  по  отношение  на възраст, раса, съпътстващи  заболявания  и полов  живот  е  установено,  че  наличието  на  HPV  ДНК е  сигнификантен  рисков  фактор за  сърдечносъдови  заболявания.

Според  авторите,  взаимовръзката между   HPV и  повишения  сърдечносъдов риск  е неясна, но най-вероятно роля играе инактивирането  на тумор-супресиращи продукти  от   онкопротеини, които  ускоряват  процесите  на атеросклероза.