Човешкият папиломен вирус – причина за рак на орофаринкса

Oралната инфекция с човешки папиломен вирус /human papilloma virus - HPV/ е независим рисков фактор за развитието на сквамозноклетъчен карцином на орофаринкса, показаха резултатите от проучване, публикувани през май в списание New England Jornal of Medicine.


Според авторите, развитието на рак се дължи на HPV - индуцирана геномна нестабилност в епителните клетки, която е алтернативен начин за развитие на злокачественото заболяване, свързано със сексуалното поведение на пациентите, в сравнение с познаттия досега патогенетичен механизъм при употребатата на алкохол и тютюнопушене.Изследването сравнява 100 пациенти с новооткрит орофарингеален карцином с 200 души без злокачествено образувание - контроли. При всеки участник е изследвана слюнка за HPV , индивидуално са оценени рисковите фактори като полова активност, тютюнопушене, алкохолна експозиция, фамилна анамнеза и лоша устна хигиена.


Епидемиологичното проучвне установява силна връзка между HPV и възникването на орофарингеалния карцином, в зависимост от високо рисково полово поведение, наличието на орална HPV инфекция, експозиция на серотип HPV -16 и серопозитивност за протеиновия капсид HPV -16 L1=
Пациентите с рисково полово поведение са застрашени в по-голяма степен / до осем пъти/ да развият HPV- индуциран карцином в сравнение с моногамните индивиди, като авторите не изключват и трансмисия на вируса при директен орален контакт.Наличие на HPV -16 DNA в ядрата на туморните клетки е установено при 72 % от случаите с карцином, което е корелирало с високите нива на антитела към HPV-16 онкопротеините Е 6 и/или Е7.


Серопозитивността за HPV-16 L1 е била силно асоциирана с наличието на рак както сред индивидите с анамнеза за тютюнопушене и злоупотреба с алкохол, така и сред пациентите без такава анамнеза.Резултатите показват също, че 90 % от туморите са локализирани в тонзилите или в основата на езика, като 25 % от тях са позитивни на
HPV DNA .Рисковото полово поведение и анамнезата за устна HPV инфекция са били свързани с повишен риск за развитието на сквамозноклетъчен карцином на главата и шията.
Всяка година около 650 000 индивида заболяват от карцином на главата и шията като почти при 90 % от случаите той е сквамозноклетъчен.


Два са основните рискови фактора - тютюнопушене и злоупотреба с алкохол, които се смятат за отговорни за развитието на орален, орофарингеален и ларингеален карцином. Редовната употреба на плодове и зеленчуци модулира карциногенезните ефекти на тютюна и алкохола, като е установено, че ниският индекс на телесна маса повишава риска за карцином на устната кухина.Човешкият папиломен вирус се открива освен в мукозата на гениталиите, така също и в слюнката, урината и семенната течност. Приблизително половината от всички сексуално активни жени или мъже придобиват генитална HPV инфекция на някакъв етап от своя живот, като най-често това заразяване става във възрастта между 18 и 28 години и в повечето случаи инфекцията преминава спонтанно. В малък процент от случаите, причинители на инфекцията са високорисковите серотипове HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52, 56, 58, 59, 66, които са отговорни за 99.8% от вероятността за развитие на неоплазии.


Прилагането на профилактична ваксина срeщу HPV е важна мярка за профилактика на рака на маточната шийка и нейните предракови състояния. Остават открити въпросите дали тази ваксина ще бъде ефективна и за профилактика на орофарингеалния карцином, както и дали е необходим скрининг при високорисковите групи.