Ден на здравния работник 2017 г.

Награди на МЦ Надежда Варна

Медицински център Надежда Варна, отличи своите служители за деня на здравния работник.