Кабинет диабетно стъпало

Препоръчва се ежегоден преглед на всички хора с диабет над 12 годишна възраст.

По време на прегледа се откриват рисковете фактори за развитие на диабетно стъпало. Така навреме може да получите съвети какви мерки да предприемете.

Не пропускайте ежегодните профилактични прегледи на вашите ходила.

Посетете ни в МЦ „Надежда“

на бул. „Сливница“ № 40

д-р Милена Томова

тел.: 052 600 868

мобилен: 0884 143 123