Европейска номинация на МЦ "НАДЕЖДА"

Отличие "Розата на Парацелз" (снимка)

Medical Center and Laboratory `NADEJDA` is nominated  for the prestigious international award in the healthcare sphere ‘Rose of Paracelsus’. This award will be granted to the best medical centers and practitioners whose professionalism is confirmed, not only by formal standards, but by the trust of clients.


* * *

Медицински център и лаборатория Надежда е номиниран за престижната международна награда Розата на Парацелз, предоставяна в областта на здравеопазването. Наградата се дава на най-добрите медицински центрове и практикуващи, чиито професионализъм е потвърден не само от професионалните стандарти, но и чрез доверието на клиентите.

Научете повече: https://emanet.org/rose-of-paracelsus/