Диабетът се превръща в епидемията на 21 век!

 

ВИСОКАТА КРЪВНА ЗАХАР НЕ БОЛИ, ДОКАТО ОТНЕМА ЖИВОТ! 

Лекарите предупреждават: Диабетът се превръща в епидемията на 21 век!

Затова измервайте РЕДОВНО и ТОЧНО нивото на кръвната захар !

www.test-lenti.com

С помощта на глюкомер, независимо от времето и мястото, измервайте ЛАБОРАТОРНО ТОЧНО кръвната си захар вкъщи - ЛЕСНО, ТОЧНО и БЕЗ БОЛКА