ГАРАНЦИИ ЗА ВАШЕТО ДОВЕРИЕ

 • Лабораторията е здравно заведение, регистрирано по Закона за лечебните заведения.
 • Лабораторният  екип  работи  само  със строго индивидуални системи за  безопасно   вземане на кръв и др.биологични материали
 • Клинична лаборатория „НАДЕЖДА” работи САМО със затворени системи за пробовземане  за     ЕДНОКРАТНА  употреба на  световно признати фирми   производители на лабораторни материали и апарати. Контейнерите са  фабрично затворени и въздухът от тях е изтеглен т.е. вземането на кръвна проба става под   действието на вакуум, а не както при останалите методи – под въздействието на   налягането във вената. Иглите за вземане са със специален гумен предпазител и са лазерно заточени, което минимизира в най-голямастепен нараняване в мястото на   убождане.
 • Конфиденциалност на резултатите и личните данни
 • Ежедневен вътрешен контрол на апаратите и  китове
 • Постоянно участие в  Националната  система  за   външен лабораторен контрол 
 • Уникална идентификация на всички взети проби
 • Всички приети биологични материали се етикират индивидуално чрез поставяне на   уникален баркод на  всяка  проба на всеки пациент.
 • Лабораторни анализи единствено на базата на утвърдени методики,  апаратура и реактиви
 • Резултати - по спешност и в края на същия работен ден. Получаване по   поща, куриер и интернет
 • Помещенията за пробовземане са съоръжени с аспирационна и климатична системи и се дезинфекцират на няколко часа с препоръчани от РЗИ   дезинфекционни препарати. Екипът работи при стриктното и добросъвестно спазване на правилата за дезинфекция и стерилизация в абсолютно съответствие с европейските стандарти.
 • Екологично мислене и действие
 • В лабораторията се работи за разделно събиране на отпадъците. Екипът гарантира, че от помещенията не излизат по никакъв повод опасни зa хората или природата химикали или материали.