ТУМОРЕН МАРКЕР НА ПИКОЧЕН МЕХУР

снимка на мъж с колба

ВСА / Hb - БЪРЗ КАЧЕСТВЕН ТЕСТ ЗА ТУМОРЕН МАРКЕР НА ПИКОЧЕН МЕХУР

 

1. ПРИЛОЖЕНИЕ

Комбинираният тест ВСА / Hb е лесен едностъпков имунохроматографски тест за бързо откриване на канцерогенния антиген и хемоглобин в урината. Използва се за диагностициране на карцином на пикочния мехур.

 

2. КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ

Карциномът на уринарния тракт представлява 2-3 % от всички злокачествени тумори при хората. След карцинома на простатата , ракът на пикочния мехур е втория по честота рак на урогениталната система.

 

3. СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се на 2-30 С. Тестовите касети са чувствителни към влага и топлина. Пробата трябва да се извърши веднага след изваждане от алуминиевата опаковка.

 

4. ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИАЛА

Събирането на материал не трябва да се извършва 3 дни преди, по време или след менструален цикъл. При получаване на позитивен резултат на пациент, приемащ аспирин , тестът трябва да се повтори след спиране на приема на медикамента за 7 дни. За теста се използва единствено урина. Ако пробата не може да се извърши същия ден, материалът трябва да се замрази при Т 4-8 С. Най-добре е пробата да бъде извършена до 3 ден от даване на материала.

 

5. ПРОЦЕДУРА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОБАТА

Преди извършване на пробата реактивът трябва да се остави на стайна температура.

 

1 СТЪПКА: Алуминиевата опаковка се поставя на суха гладка повърхност

2 СТЪПКА: 3 капки урина се поставят във всяко от двете кладенчета на тестовата касета. По време на извършване на пробата се вижда лилав цвят в центъра на касетата.

3 СТЪПКА: Резултатът се отчита след 9 мин.

НЕ ОТЧИТАЙТЕ РЕЗУЛТАТ СЛЕД 10 МИНУТИ

 

Илюстрация на тест

6. ОТЧИТАНЕ НА ПРОБАТА

 

Във всеки контролен прозорец С на касетата се появява оцветена лента, което показва валидността на теста.

В тестовия прозорец Т на касетата за отчитане на хемоглобин се появява оцветена линия ако нивото на хемоглобина е поне 250 нг/ мл.

В тестовия прозорец Т на касетата за отчитане на ВСА се появява оцветена линия ако се установи BCA в урината.

 

ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ВСА

ВСА: във всеки прозорец - С и Т- се появява по една оцветена линия

Хемоглобин: в контролния прозорец С се появява една оцветена линия

Илюстрация към тест

ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ХЕМОГЛОБИН

ВСА: в контролния прозорец С се появява една оцветена линия

Хемоглобин: във всеки прозорец - С и Т се появява по една оцветена линия

Илюстрация към тест

ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ВСА и ХЕМОГЛОБИН

ВСА: в прозорци С и Т се появява по една оцветена линия

Хемоглобин: в прозорци С и Т се появява по една оцветена линия

Илюстрация към тест

 

НЕГАТИВЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ВСА И ХЕМОГЛОБИН

ВСА: една оцветена линия в контролния прозорец С

Хемоглобин: една оцветена линия в контролния прозорец С

Илюстрация към тест

 

НЕВАЛИДЕН

ВСА: в тестовия прозорец Т се появява една оцветена линия

Хемоглобин: в тестовия прозорец Т се появява една оцветена линия

* Недостатъчно материал за извършване на пробата или неправилна процедура са най-честите причини за невалиден тест.

Илюстрация към тест

Положителен резултат ,отчетен след 9 минута за Хемоглобин и /или ВСА не променя крайния резултат. Не отчитайте пробата след 10 минути !

Положителен резултат за Хемоглобин и/или ВСА показва висок риск за карцином на пикочния мехур и налага допълнително потвърждение.

При положителен за хемоглобин тест трябва да се изключат други причини като кървене от бъбречни камъни, хипертрофия на простатата и др. и да се повтори теста.

Отрицателният резултат от теста не изключва карцином на пикочния мехур. Трябва да се извършат допълнителни диагностични тестове и процедури за отхвърляне или потвърждение.

 

7. КОНТРОЛ НА ТЕСТА

Касетата включва вътрешен контрол - оцветена линия в прозорец С, която потвърждава, че има достатъчно материал и пробата е извършена коректно.

 

8. ЧУВСТВИТЕЛНОСТ и СПЕЦИФИЧНОСТ НА ТЕСТА

Чувствителността на теста е от 42.5 до 97.1 % в зависимост от степента на развитие на тумора.

Специфичността на теста е 89.5 %.