КАЛПРОТЕКТИН

Храноснимлателна система (илюстрация)

Лаборатория „НАДЕЖДА” разполага и изработва качествен и количествен тест за изследване на калпротектин.

Калпротектинът е белтък, свързващ калций и цинк. In vitro проучвания показват, че той притежава бактериостатични и фунгистатични характеристики. Устойчив е на ензимна деградация и може да се изследва във фекалии.

Калпротектинът е неутрофилен маркер, специфичен за възпаление на гастроинтестиналния тракт. Той е повишен при инфекция, постинфекциозен синдром на раздразненото черво и ентеропатия вследствие на прием на нестероидни противовъзпалителни средства. Налични са данни за повишени стойности при гастроинтесинални неоплазмени процеси. Нормални са стойностите при синдрома на раздразненото черво и когато настъпи оздравяване на мукозата.

Предназначение на изследването на калпротектин във фекална маса:

 • Диференциране на възпалителни заболявания на червата ( Болест на Крон, Улцерозен колит ) от синдрома на раздразненото черво

 • Мониториране и оценяване ефикасността на лечението на възпалителни заболявания на червата

 • Прогнозиране на риска от пристъпи (рецидив ) на пациенти в клинична ремисия

 • Прецизиране определянето кои пациенти би трябвало да се насочат към провеждане на ендоскопия и/или колоноскопия

 • Алтернативен диагностичен тест при пациенти с фобии от игли и ендоскопия

Необходим материал и условия на транспортиране:

 • Фецес: 1-10 грама в шишенце

 • Възможно е непосредственото отлагане на транспортирането на пробата до лабораторията. На стайна температура биологичният материал е годен за изследване до 5 дни, охладен на 2 до 8 градуса – 8 дни и замразен – 30 дни.

Преимущества на теста :

 1. Нивата на калпротектин при пациенти с възпалителни заболявания са значително повишени и корелират с ендоскопската и хистологична диагностика относно активността на заболяването.

 2. Измерването на калпротектин корелира с изследването за фекална екскреция на 111-индиум маркирани левкоцити – златен стандарт в диагностиката на чревно възпаление.

 3. Необходимо е малко количество

 4. Материалът може да бъде взет в дома на пациента.

 5. Намаляване броя на ендоскопските процедури.

 6. Резултат се получава след 30 мин.

Интерпретация на резултатите:

1. При качествен тест - резултатът е положителен или отрицателен

 1. При количествен тест - когато стойностите на калпротектина във фецес са между 50 и 120 mcg/g, изследването трябва да бъде повторено след 4-6 седмици и потвърдено

 2. Калпротектинът се освобождава от активирани левкоцити, което води до повишени негови концентрации в плазма/серум, гръбначно-мозъчна течност, синовиална течност, урина,слюнка и изпражнения при бактериална инфекция или възпаление на съответните органи.Плазмените нива на калпротектина отразяват активността на заболяването при ревматоиден артрит и лупус еритематозус по-добре от СУЕ и С-реактивен протеин.

 3. Цинковият дефицит може да е свързан с увеличена концентрация на калпротектина в плазмата.

 4. Калпротектинов синдром : клиничната картина е свързана с цинков дефицит – наблюдава се забавяне на растежа при деца и млади хора, потискане на костния мозък, имунна недостатъчност, хепатоспленомегалия, артрит и васкулит. Концентрацията на калпротектин в плазмата при тези пациенти е 2000 -12 000 пъти повече от нормалното. Тези огромни количества калпротектин свързват толкова много цинк , че се създава функционален дефицит на цинк.