Лабораторни изследвания

Версия за печат
ДНК диагностика
ДНК диагностика
ADH
Адреналин
Адренокортикотропен хормон /ACTH
Алфафетопротеин /AFP , туморен маркер за черен дроб серум
АЛАТ/ALT серум
АЛАТ Reflotron, експресно изследване
Албумин в урина
Албумин
Алдолаза
Алуминий серум
Алкална фосфатаза серум
Алфа амилаза Reflotron, експресно изследване
Алфа амилаза серум
Алфа-амилаза урина
Алдостерон серум
АМА
Амоняк серум
Амфетамини урина
Андростендион серум
Анти Jo 1
Анти Pl 12
Анти Pl 7
Анти-Sm
Анти-бета 2 гликопротеини IgG,IgM,IgA
Анти-бета-2-гликопротеини
Анти-двойноверижна ДНК
Анти-зона пелуцида
Антикардиолипин IgG
Антикардиолипин IgM
Анти-Мюлеров хормон AMH
Антиовариални антитела
Антипротромбин
Антипротромбин IgM
Антиспермални антитела в серум
Анти-ССР
Анти -Титин
Анти-фосфатидиланексин IgG
Анти-фосфатидиланексин IgM
Анти-фосфатидилинозитол IgG
Анти-фосфатидилинозитол IgM
Анти-фосфатидилсерин IgG
Анти-фосфатидилсерин IgM
АСАТ
ANA профил
ANA скрининг
ANCA
AGMA
Anti-HAV-Ig
Aнти -HBc IgG
Aнти-HBcAg
Aнти-HBc-IgM
HbsAg
Анти-HBeAg
Aнти-HBs
Aнти-HBsAg
Aнти-HCV
Aнти-HDV-IgG
Aнти -HDV-IgM
Активирано парциално тромбопластиново време / аРТТ
АСАТ Reflotron, експресно изследване
Антистрептолизинов титър /AST
Антистрептолизинов титър / AST количествено
Алергичен панел 1
Алергичен панел 2
Алергичен панел 3
Арсен
Антиглиадинови  АТ  -Ig A  и   Ig  G
 
 
Барбитурати урина
Бензодиазепам урина
Бета-2-микро глобулин
Бета-крос -лапс
Бета-ЧХГ / хорион гонадотропин hCG
Билирубин - общ, директен, индиректкен
Бруцелоза
Борелия Ig M, Ig G / Лаймска болест
Борелия / Лаймска болест PCR
Борелия /Лаймска болест(имуноблот) IgG
Борелия /Лаймска болест(имуноблот) IgM
 
Варицела антитела
Ваалер Розе /WR
Влагалищен секрет микробиологично
Време на кървене
Време на съсирване
Витамин А
Витамин В 12
Витамин B 1
Витамин В 6
Витамин В 7
Витамин С
Витамин Д
Витамин Е
Витамин К 1
GAD AT
ГГТ Reflotron, експресно изследване ,
ГГТ/Гама глутамил трансфераза /GGT
Генетични фактори свързани с тромбофилия 4 вида
Генетични фактори свързани с тромбофилия- 5 вида
Генитална система - комплексно микробиологично изследване за полово-преносими заболявания: бактерии, кандида, трихомонас, микоплазма хоминис, уреяплазма уреялитикум
Гликиран хемоглобин /HbA1C
Глутенова  ентеропатия
Глюкоза в кръвта / Glucose in blood
Гонорея
Гърлен секрет микробиологично
 
 
Д Димер
Депакин
Диазепам
Дигоксин
Директен билирубин
ДКК - микроскопско изследване
ДКК плочка
Дехидроепиандростерон / DHEA-S
 
Екстази урина
Електрофореза на алкални хемоглобини
Електрофореза на кисели хемоглобини
Ентамеба хистолитика
 
 
Епщайн Бар Вирус антитела IgM
Еритроцити / RBC
Еритроцити в урина
Естрадиол
Ехинококоза IgG
Еякулат микробиологично
 
 
Желязо (Fe серум
ЖСК
Живак серум
Захар в урина
Здравна книжка
Идентификация на гъби/антимикотична чувствителност - микробиологично
Изследвания за детска градина
Имуноглобулин Ig A
Имуноглобулин IgE
Имуноглобулин IgG
Имуноглобулин IgG автоантитела с/у едноверижна ДНК
Имуноглобулин IgM
 
Индиректен билирубин/Indirect bilirubin
Инфекциозна мононуклеоза
Инфекциозна мононуклеоза EBV IgG
Инфекциозна мононуклеоза EBV IgM
Инфлуенца A+B
Инхибин В серум
ИРИ серум
 
Йерсиния Ig M серум
Йерсиния IgG серум
Йод серум
 
 
Калай
Калий (K)
Калий Reflotron,експресно изследване ,
Калций (Ca)
Калций йонизиран (Ca++)
Калций в диуреза
Калцитонин
Калпротектин - качествен и количествен
 
Кандида микробиологично
Карбамазепин / Carbamazepine
Карбокси хемоглобин
Кетотела
Кисела фосфатаза
Клостридиум дифисиле А/В
Кокаин урина
Количество белтък в 24h диуреза
Количество белтък в единична порция урина
Кортизол серум
Кортизол ритъм
Креатинин Reflotron , експресно изследване
Креатинин
Креатинкиназа Reflotron, експресно изследване
Креатинкиназа МВ
Креатинкиназа
Криоглобулини
Кръвна група и Rh ф-р
Кръвна захар серум
Кръвна захар Reflotron , експресно изследване
Кръвнозахарен профил
Ку треска
Кумбс антитела при Rh (-) отр.
 
 
Лактатдехидрогеназа LDH
Ламблия интестиналис
Левкоцити /WBC/
Le клетки
Ликвор микробиологично
Липаза
Литий
ЛХ Лутеинизиращ хормон
 
MAT серум
Магнезий (Mg)
Манган
Марихуана урина
Марсилска треска
Метадон урина
Метамфетамини урина
Метод на скоч лента , паразитология
Микологично микроскопско и културелно изследвания
Микоплазма пнеумония IgG
Микоплазма пнеумония IgM
Микоплазма хоминис /Уреаплазма уреялитикум качествено
Микоплазма хоминис /Уреаплазма уреялитикум с антибиограма
Микроалбуминурия първа сутрешна урина
Мед серум
МCHC средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите
Молибден серум
Морфин урина
Морфология на еритроцити
Наркотици, комплексно изсл. урина
Натрий (Na) серум
Никел серум
Носен секрет микробиологично
Невро – специфична енолаза /NSE
 
Обтривка от кожа
Обтривка от лигавица
Обтривка от устна кухина
Обтривка от вулва
Общ белтък
Общ билирубин Reflotron,експресно изследване
Общ билирубин
Общи Т-лимфоцити
Общи Т-лимфоцити+Субпопулация на NK клетки
Обременяване с глюкоза
Окултни кръвоизливи
Олово серум
Опиати – пакет в урина
Осиновяване - медицинско свидетелство
Остеокалцин
Относително тегло урина
Очен секрет микробиологично
Пакети микробиологично изследване за полово-преносими заболявания при случаен контакт
Пакет" АЗ и ТИ" микробиологично изследване за полово-преносими заболявания
Паратхормон /PTH серум
Пикочна к-на Reflotron , експресно изследване
Пикочна к-на серум
Про инсулин
Прогестерон серум
17 - OH Progesteron серум
Пролактин серум
Простатспецифичен антиген /PSA , туморен маркер за простата серум
Протеинограма
Протозои и хелминти
Протромбиново време / PT, протромбинов индекс INR
РСА 3
 
Раневи секрет микробиологично
Ревмафактор /RF
Ревмафактор /RF количествено
Ренин
Репродуктивен имунофенотип
рН на кръвта
Рубеола IgA
Рубеола IgG
Рубеола IgM
pH
pH на урина
Серотонин
С 3
С 4
С пептид
С реактивен протеин количествено/C-reactive protein
Свободен кортизол
Свободен PSA
СЕА, туморен маркер за хранопровод, бял дроб серум
Седимент урина
Секрет нос/гърло микробиологично
Секрет от пустула микробиологично
Селен
Серумен инсулин
Сифилис /TPHA
Серотонин
Соматотропен хормон /STH
Сквамоцелуларен карцином антиген / SCC
СПИН / HIV серум
СПИН / ХИВ 1/2- ORA QUICK Rapid Antibody test /слюнка
Ставен пунктат микробиологично
Субпопулация на NK-клетки
СУЕ - Панченко
СУЕ-Westergreen - 1 h
Scl-70
SDI тест серум
SSA/Ro
SSB/La
SCC серум туморен маркер за маточна шийка
S-100
CA 125 , серум туморен маркер за яйчници серум
CA 72-4 серум
CA15-3 серум , туморен маркер за гърда
CA19-9 серум , туморен маркер за дебело черво, храносмилателен тракт
Cifra 21-1 серум, туморен маркер за
Тест за бременност в урина
Тегретол
Тестостерон серум
ТЖСК
Токсоплазмоза IgA
Токсоплазмоза IgG
Токсоплазмоза IgM
TORCH - токсоплазмоза, рубеола, цитомегаловирус, херпес гениталис
ТК тиметидинкиназа
Трансферин
Трахеален аспират микробиологично
Триглицериди Reflotron, експресно изследване
Триглицериди серум
Трилептал
Трихинелоза IgG
Тромбоцити PLT
Тромбоцити-изброяване на плочка
Тропонин
Туберкулоза /TBC
T-SPOT.TB най-съвременният тест за туберкулоза
Tрихомонас вагиналис микробиологично
Тиреоиден стимулиращ хормон /TSH щитовидна жлеза серум
TСХ-рецепторни антитела серум
 
TAT щитовидна жлеза
Tиреоглобулин серум
 
Уретрален секрет микробиологично
Урея серум
Урея Reflotron , експресно изследване
Урина - 11 показателя
Урина стандарт - албумин, захар, седимент
Уробилиноген
Урокултура еднократна микробиологично
Урокултура двукратна микробиологично
Урокултура трикратна микробиологично
Ушен секрет микробиологично
 
FT3, FT4 щитовидна жлеза
Фенциклидин урина
Феритин
Фетален хемоглобин
Фецес
Фибриноген
Фолиева к-на
Фосфор (P)
Фосфоурия
Фоликулостимулиращ хормон /FSH
 
 
Хеликобактер пилори IgM
Хеликобактер пилори IgG
 
Хеликобактер пилори фекален тест
Хеликобактер пилори AT + AG
Хеликобактер пилори дихателен тест
Хематокрит HCT/
Хемоглобин HGB/
Хемокултура микробиологично
Хепатит А / HAV IgG/IgM серум
Хепатит С /HCV серум
Хепатит С /HCV - ORA QUICK Rapid Antibody Test / слюнка
Хепатит С /HCV RNA- качествено серум
Хепатит B Virus PCR-количествен серум
Хероин урина
Херпес зостер IgM серум
Херпес вирус симплекс IgG тип 2 серум
Херпес вирус симплекс IgM тип 2 серум
Херпес вирус симплекс IgG тип 1 серум
Херпес вирус симплекс IgM тип 1 серум
Херпес зостер IgG серум
Химичен анализ на конкремент
Хламидия пнеумоние серум
Хламидия трахоматис Ig A
Хламидия трахоматис Ig G
Хламидия трахоматис IgM
Хламидия трахоматис Аg директен тест /в АГ каб.
Хламидия трахоматис PCR
Хлор
Холестерол /VLDL-Cholesterol серум
Холестерол LDL-Cholesterol серум
Холестерол Reflotron , експресно изследване
Холестерол общ серум
Холинестераза
Хомоцистеин
Хранителна непоносимост / Food Detective алергичен тест към 59 вида храни, кръв
Храчка микробиологично
Хуман папилома вирус low risk 6,11
Хуман папилома вирус скрининг high risk 16,18
Хуман папилома вирус + РАР тест / цитонамазка скрининг
HE 4 , туморен маркер за карцином на яйчници серум
HE 4 + СА 125 серум
HLA B 27
 
Цервикален секрет микробиологично
Церулоплазмин
Цинк
Цистеин
Цитомегаловирус IgG серум
Цитомегаловирус IgM серум
Цитомегаловирус IgM серум
 
 
Чревни паразити
Чревно бацилоносителство , серум
SHBG
Яйчников резерв
 

 

Забележка: Лаборатория „НАДЕЖДА” работи в партньорство с немски лаборатории, където се изработват конкретни редки изследвания.