Версия за печат

Медицински център “НАДЕЖДА” е лицензирано    здравно заведение за извънболнична специализирана помощ, пълна лабораторна диагностика, профилактика,  лечение, изготвяне на всички видове медицински сертификати. В точното време, от точните хора, за всички, които умеят да ценят здравето и времето си .


ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

На медицински център "НАДЕЖДА" е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на пациентите при  спазване на законовите изисквания и  медицински стандарти  на   услуги.

В съответствие с така обявената политика, целите по качеството на ръководството са:

  • Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на пациентите   с цел предлагане на медицински  и  лабораторни  услуги  с желаното качество.
  • Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури единство на цели, ръководство и вътрешна среда за поддържане на постоянно качество на услугите.
  • Управление на дейностите и ресурсите като процеси, което ще осигури подобряване на финансовите резултати.
  • Ефективно управление на взаимосвързаните процеси чрез рационално използване на възможностите на оборудването, чрез осигуряване на непрекъснати подобрения на инфраструктурата и на процесите и чрез осигуряване и поддържане на безопасна, здравословна и отговаряща на хигиенните изисквания работна среда.
  • Удовлетворяване на потребностите на персонала чрез оценяване на неговите знания и умения, осигуряване на подходящо обучение за поддържане на квалификацията и стимулиране на неговата творческа активност.
  • Непрекъснато подобряване качеството на предлаганите услуги– постоянна цел на ръководството и целия персонал на   здравното  заведение.
  • Анализиране и оценяване на данни и информация за вземане на аргументирани решения.
  • Установяване, развиване и усъвършенстване на взаимноизгодни взаимоотношения с одобрените доставчици.
  • Разширяване  и  управление  на  взаимоотношенията   с   медицински  специалисти  с  цел   предлагане  и   изпълнение   на   комплексни  медицински  услуги  с   качество  отговарящо  на   най-добрите  медицински  практики

Share this

Taiwan Services   Лазерна хирургия на простатата жлеза.

X
Loading