ДОБРЕ ДОШЛИ В НАДЕЖДА

Версия за печат

Медицински център “НАДЕЖДА” е лицензирано  здравно заведение за извънболнична специализирана помощ, пълна лабораторна диагностика, профилактика,  лечение, изготвяне на всички видове медицински сертификати. В точното време, от точните хора, за всички, които умеят да ценят здравето и времето си .

Фокусът на усилията ни през годините е работата за и със пациентите, защото в “НАДЕЖДА” всеки потърсил медицинска помощ човек е личност и обект на индивидуално внимание от страна на персонала за успешното решаване на неговия здравен проблем.

Целият екип от здравни работници и специалисти - лекари : клиницисти, микробиолог, имунолог, вирусолог, медицински сестри, лаборанти, акушерки са основния капитал на здравното заведение, хората, които в годините на упорита и всеотдайна работа превърнаха “НАДЕЖДА” от обещание в гаранция за ПРОФЕСИОНАЛНА ТОЧНОСТ.  За  колеги  и  пациенти.

На  09.  февруари  2012  год.   Медицински  център  "НАДЕЖДА" - Варна   получи отличието  на  Съвета  на  европейската  научна  и  културна общност  "ЗЛАТЕН  ПЕЧАТ"  за   ЕВРОПЕЙСКИ  МЕНИДЖМЪНТ  В  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО   и   СЕРТИФИКАТ  за Официален  Почетен  Статут  на  Институция  с висок престиж  и обществено  признание  в областта  на  Медицината ,  значка   "ЗЛАТНА  КНИГА"  за  принос   към  развитието  на българското   здравеопазване    за  високи  постижения   в  управлението  на  нови  инициативи,  в  налагането  на  предимствата  на съвременни  модели  в  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТO  за  изпреварващо   развитие  на сектора  и  за  утвърждаване на националното    достойнство  и  авторитет.